Genel Müdür'ün değerlendirmesi

Kartonsan'ın 2013 yılı konsolide satışı 172 bin tona ulaşmıştır. Toplam konsolide ticari ciro 224 milyon TL olarak gerçekleşirken, brüt kâr marjı %18 olmuş, Kartonsan'ın konsolide net kârı ise 35,8 milyon TL olarak kaydedilmiştir.

2013, bir lidere yakışırperformans çizdiğimizi geliştirerek sürdürdüğümüz ve devreye girdiğinde toplam üretimimizi %30 oranında artıracak olan kapasite artırma yatırımında önemli adımlar attığımız bir yıl olmuştur.

Değerli iş ortaklarımız, sevgili mesai arkadaşlarım,

Dünya ekonomik panoramasının karışık bir görünüm arz etmeye devam ettiği 2013 yılında, ABD ekonomisi büyüme beklentilerini destekleyici sinyaller vermeye başlamış, AB durgunlukla mücadelesini sürdürmüştür. Aralarında ülkemizin de yer aldığı gelişmekte olan ekonomilerde ise büyüme hızı yavaşlasa da büyümeye devam etmiştir. 

2013 yılında küresel karton sektörü, bu panoramaya uygun bir görünüm sunmuştur. ABD, Avrupa ve Japonya'da sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme sağlanamazken, Uzak Doğulu üreticilerin pozitif ivmesi global karton sektörünün trendini belirlemiştir.

Ülkemiz ekonomisi pozitif büyüme patikasındaki yolculuğuna devam etmektedir. TCMB'nin son iki yıldır izlediği sıkılaştırıcı para politikalarıiç ticareti bir nebze de olsa yavaşlatmıştır. Diğer taraftan, yılın özellikle ikinci yarısında Türk lirasının yabancı para birimleri karşısında yaşadığı %20'lere yaklaşan değer kaybı, ihracatçı sektörlerin rekabet eşiğini güçlendirmiş ve ihracat yeniden canlanmıştır.

Kurlarda gözlenen artış, kuşeli karton sektörünün ithalat-ihracat dengesi açısından belirleyici olmuştur. Yılın ilk yarısında ithal ürünlerin piyasa varlığının güçlendiği gözlenmiştir, yılın ikinci yarısında ise kur artışlarına bağlı olarak yükselen maliyetler karşısında piyasa koşulları yerli üreticilerin lehine dönmüştür.

Kartonsan, kısaca özetlediğimiz bu konjoktürde, piyasalardaki değişimi zamanında öngörmüş; güçlü üretim yapısı, etkin lojistik gücü ve operasyonel verimliliğe odaklı yaklaşımlarıyla lidere yaraşır performans çizgisini geliştirerek sürdürmüştür.

Brüt üretim 171.243 ton olarak gerçekleştirdiği 2013 yılında, Kartonsan, %37'lik pazar payı ile Türkiye kuşeli karton sektöründeki liderliğini korumaktadır.

2013 yılında konsolide satışımız 172 bin tona ulaşmış bulunmaktadır. Toplam konsolide ticari ciromuzise 224 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjımız %18 olurken, konsolide net karımız 35,8 milyon TL olarak kaydedilmiştir.

Geride bıraktığımız yıl konsolide özkaynak karlılığımız %14, konsolide aktif karlılığımız %13 ve hisse başına konsolide karımız ise 12,6 TL olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılında piyasaların gidişatını öngörmek zor olmaya devam etmiş, hammadde fiyatlarındaki değişkenlik sürmüştür. Kartonsan piyasasının değişkenliklerini yıl boyunca dikkatlice izlemiş, fiyatlama politikasını ve üretim planlamasını piyasa ve müşteri beklentilerinin ışığında gerçekleştirmiştir.

Müşterilerimizin memnuniyetini sürekli gözetirken, finansal açıdan ticareti kolaylaştırıcı politikalar uygulanarak müşteri sadakatine katkıda bulunulmuştur. İyi planlanan satış faaliyetleri üretim-stok üretiminin optimal noktada dengelenmesine katkıda bulunmuş, iç pazar-dış pazar dengesi özenle yönetilmiştir. Verimlilik ve karlılık gözetilirken, tonaj bazında satışların %75'i iç piyasaya yapılmıştır.

Kartonsan'ın 2013 ihracatı 40 bin ton mertebesinde gerçekleşmiştir.

Kartonsan ihracat performansını istikrarlı bir şekilde sürdürmektedir. İhracatımızın 2013 yılında toplam satışlarımızın %25'i mertebesinde gerçekleşmiştir. 2013 yılında ihracat tonajımız bir önceki yıla oranla %14 artarak 40 bin ton olmuştur.

Şirketimiz ürünlerini 20'den fazla ülkeye satmaktadır. 2013 yılında ihracaatta en çok büyüme yaşadığımız piyasa Mısır olmuştur. Diğer taraftan, geleneksel ticari ilişkilere sahip olduğumuz Avrupa pazarında ve özellikle İtalya ile Fransa'daki varlığımızı gelecek dönemlere yönelik olarak güçlendirmek hedefiyle yeni müşterilerle temasa geçilmiş ve olumlu geri dönüşler sağlanmıştır.

40.000 ton

Kartonsan'ın ihracatı 2013 yılında toplam satışlarımızın %25'i mertebesinde gerçekleşmiştir. İhracaat tonajı ise bir önceki yıla oranla %14 artarak 40 bin ton olmuştur.

Uluslararası pazarlama modelimiz geçerliliğini 2013 yılında da ortaya koymuş, ihracat stratejimiz, yurt dışında karton ambalaj üreticisi büyük matbaalarla uzun süreli ilişkiler kurmaya ve sürekli tedarikçilerden biri olmaya odaklı olmuştur. Kartonsan, Avrasya bölgesinin ana tedarikçileirnden biri olarak 2014 ve sonrasında da ihracat piyasalarının sunacağı olanakları proaktif bir yaklaşımla ele almaya ve satış karmasını en verimli noktada yönetmaya devam edecektir.

Kapasite yatırımıyla daha da gü,lü bir Kartonsan

Kartonsan, gerek ulusal gerekse uluslararası pazarlarda üretim gücüyle olduğu kadar üretimde ulaştığı kapasite standardı ve lojistik gücüyle de lider bir üretici olarak kabul görmektedir. Şirketimiz3 43 yıl önce üstlendiği öncü misyonu asla unutmadan yoluna kararlı ve sürdürülebilir atılımlarla devam etmektedir. 

Üretmeyi ve değer yaratmayı paydaşlarına olan ve temel değişmez taahhüdü olarak kabul eden Şirketimiz, Avrasya'nın en istikrarlı büyüyen üreticisi olma hedefine paralel olarak 2012 yılında toplam kapasitesini %30 oranında artıracak bir atılımı hayata geçirmiştir. KM2 üretim hattımızda öngörülen kapasite artırımı yatırımının maliyeti 100 milyon TL olarak planlanmıştır. Bu yatırım tamamlandığında, halen yıllık 180.000 ton olan toplam kapasitemiz, %30 gibi yüksek bir artışla 240.000 tona yükselecektir. KM2'nin kapasitesinde sağlayacağımız artış ise %60'tır.

%30 

KM2 üretim hattındaki tevsi yatırımı Kartonsan'ın toplam kapasitesini %30 gibi yüksek bir artışla 240.000 tona yükselecektir.

Günümüz rekabet koşullarında büyümenin teknolojik yenilikten geçtiğine inanan Şirketimiz, KM2 tevsi yatırımı projesindeki tedarikçi tercihini, alanının dünya çapında en iyilerinden biri olarak değerlendirilen Andritz'ten (Avusturya) yana kullanmıştır.Makine siparişi, 2013 yılı Mayıs ayında ÇED raporunun tamamlanmasını takiben verilmiş, 2013 yılı sonuna kadar mühendislik çalışmaları büyük bir oranda tamamlanarak yardımcı tesisler ve kendi kapsamımızdaki tüm siparişler gerçekleştirilmiştir.

Kapasite tevsi yatırımı kapsamındaki bir diğer önemli satış alımımız bobin kesme makinası olmuştur. Kartonsan'ın bu konudaki tercihi sektörün liderlerinden olan VOITH Paper (Almanya) firması olmuştur.

Yatırım çalışmamımızın gereği olarak, 2014 yılı Haziran ayında fabrikamızda üretim olarak ve yeni kapasitenin devreye alınması süreci başlayacaktır. KM1, Temmuz ayında KM2 ise Ağustos ayında tam kapasite yeniden üretime geçecektir. Üretimi durdurmamızın nedeni, üretim hatlarımızın ortak kullandığı enerji santralı, atık su işleme ünitesi gibi destek fonksiyonlarımızı yeni kapasitemizin gereklerine uygun hale getirme çalışmalarımızdır. Bu vesileyle, Kartonsan'ın üretim duruşu sürecinde, uzun vadeli ilişkiler kapsamında çalıştığı müşterilerine karton tedarik etmeye devam edeceğini ve stok planlarımızı buna uygun olarak yaptığımızı paylaşmak isterim.

bobin kesme

Kartonsa'ın kapasite tevsi yatırımı kapsamında gerçekleştirdiği bir diğer önemli satın alımı bobin kesme makinası olmuştur.

Kartonsan, 2014 yıulında tamamlamayı öngördüğü kapasite yatırımı, hissedarlarının güçlü ve kararlı mali desteğiyle ve tamamen özkaynaklarını kullalanarak gerçekleştirmektedir.

Ytırım tamamşandığında, Kartonsan yıllık çeyrek milyon tona yaklaşan kapasitesiyle Türkiye piyasasındaki gücüne güç katacak, Avrasya coğrafyasının ana tedarikçilerinden biri olarak konumunu pekiştirecek ve ticari faaliyetlerini daha da artıracaktır.

Kartonsan, sektöründeki en yeni üretim modellerini benimsemeye ve üretimdeki etkinliğini gerekli olan noktalarda iyileştirici ve geliştirici yatırım çalışmalarıyla artırmaya kararlıdır. Bu kararlılık, Şirketimizin orta vadeli hedeflerine hizmet etmekte ve aynı zamanda kalıcı ve sürekli hissedar değeri yaratmamızda büyük rol oynamaktadır. Halen gerçekleştirmekte olduğumuz büyük ölçekli tevsi yatırımı sadece kapasite artışı değil verimlilik, kalite ve kaynak kullanımda da önemli katkılar sağlayaktır.

rekabet
 
Yenilik, değişim, öngörü ve planlama Kartonsan'ın kurum kültüründe tartışılmaz yere sahiptir. Bu unsurlar bizi global rekabette güçlü kılmaktadır.

Kartonsan yarının rekabetine dünden hazırdır.

Şirketimiz hakkında sürekli vurguladığımız bazı hususları bir kez daha hatırlatmayı faydalı görüyorum: Yenilik, değişim, öngörü ve planlama Kartonsan'ın kurum kültüründe tartışılmaz yere sahiptir. Bu unsurları sürekli göz önünde tutarak hareket eden şirketimiz üretim ve ticaret gücünü geliştirmekte ve gerekli güncellemeleri hayata geçirerek değişen global bir piyasanın rekabetçi bir katılımcısı olmaya devam edebilmektedir.

Girdi kullanımlarında mümkün olan her türlü tasarrufun sağlanması, maliyet eğrisinin en alt seviyede dengelenmesi, verimliliğin artırılmasıve daha yüksek kalite üretime ulaşılması Kartonsan'ın değişmez hedefleridir ve rekabet gücünü pekiştirmektedir. Özetlediğimiz bu yaklaşım ve davranış şeklimiz, Kartonsan'ın global vizyonuna hizmet etmekte ve bölgesinde gelecekte yer almayı arzuladığı konuma doğru yolculuğunda gerekli itici gücü sunmaktadır.

Küresel finansal krizin artçı dalgaları devam etmektedir. 2014 ve sonrasının yeni bir dengeye geçişi işaret ettiğini düşünüyoruz. Küresel ekonomide önemli bir ağırlığa sahip oplan gelişmiş ekonomiler yavaş da olsa yeniden sürdürülebilir büyüme patikasına geri döneceklerdir. Bunun öncü işaretleri istihdam, ekonomik faaliyet ve tüketici güveni gibi farklı endeks ve göstergelerde 2013 yılı boyunca gözlemlenmiştir. Bu gelişmeler, diğer taraftan, aralarında ülkemizin de yer aldığı gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik gelişme hızının görece hız kesmesine neden olabilecektir.

mega trendler

Sektörümüz global ekonomideki mega trendlerden ve bölgeseler gelişmelerden etkilenmektedir.

Bu süreçte sektörümüz de global ekonomideki mega trendlerden ve bölgesel gelişmelerden etkilenmektedir. Avrupa bölgesindeki bir iyileşme bizlere olumlu yansıyacaktır. Çevre coğrafyamızdaki sosyopolitik gelişmeler de önem taşımaktadır. Doğal hinterlandımızı oluşturan coğrafya bizler için önem taşımaktadır ve buradaki piayasa koşullarını yakından izliyoruz. Diğer taraftan, ülkemiz para ve sermaye piyasalarının ortaya koyacağı seyir ihracatımızdan mali dengemize kadar bir dizi unsurun belirleyicisi olacaktır.

Tüm bu değişkenleri, bir arada ve eş anlı olarak yönetme becerisine sahip olan Kartonsan, yarının rekabetine hazırdır. Üretim gücümüzü pekiştirmeye yönelik büyük ölçekli kapasite yatırımımız Kartonsan'ın Avrasya'nın önde gelen üreticilerinden biri kimliğini pekiştirmekle kalmayacak, iç piyasanın talebini karşılama gücümüzü daha da artıracaktır.

İnanıyorum ki Kartonsan, müşteri memnuniyetini sürdürdüğü ve geliştirdiği ölçüde rekabette farklılaşacak ve güçlü ürün gamıyla orta ve uzun vadede başarılarını devam ettirecektir. Uzun vadede karlı, üretken, verimli ve etkin olmak sürdürülebilirliği gözetmeyi ve içselleştirmeyi gerektirmektedir. Güçlü performansımızı devam ettirmek için gerekli tüm özellik ve yetkinliklere sahip bir şirketiz.

müşteri memnuniyeti

Kartonsan, müşteri memnuniyetini sürdürdüğü ve geliştirdiği ölçüde rekabette farklılaşacak ve güçlü ürün gamıyla başarılarını devam ettirecektir.

Kartonsan'ın sürdürülebilir büyümesinin temelinde;

     . şeffaflık ve hesap verebilirlik
     . doğruluk ve güvenilirlik
     . çevre ve topluma karşı sorumluluk
     . kaliteden ödür vermemek
temelleri üzerinde kurulu iş ilkeleri yer almaya devam edecektir.

Bu ilkeleri tüm Kartonsanlılar gönülden paylaşmaktadır. Bu ilkeler, kurumsal kültürümüzün çimentosunu olşturmakta, Kartonsan sektörünün saygın ve güçlü bir kuruluşu olarak global anlamda ilerlemeye devam ederken, edindiği misyon ve sorumluluklarının bilinciyle daha çok çalışmaktadır. Kartonsan ailesine ve ürünlerimizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkürlerimi sunar, ortaklarımız ve Yönetim Kurulumuzu saygıyla selamlarım.
Haluk İber
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür