Menu

Çalışan Profili

Nitelikli insan kaynağı, Kartonsan’ın temel rekabet üstünlüklerinden birini oluşturmaktadır.

Kartonsan’ın liderlik başarısının arkasında;
•             kurum kültürüne derinden bağlı,
•             üretimin gücüne inanan,
•             sadece üretmekle kalmayıp araştıran ve geliştiren,
•             ilerlemeyi en geniş anlamda topluma olan sorumluluk olarak kabul eden
İnsan kaynağı yer almaktadır. Güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir bir iş ortamı sağlamanın yanı sıra başarıyı da ödüllendiren Kartonsan, çalışanlarının sürekli gelişimini destekleyerek kariyer hedeflerine katkıda bulunmakta ve inisiyatif almalarını teşvik etmektedir.
Kartonsan ‘da 2021 yıl sonu itibarıyla 320 kişi çalışmaktadır. Çalışanların 121’i beyaz yakalı, 199’u mavi yakalı, 35’i kadın ve 285’i erkektir. Şirket’te tüm personel tam zamanlı olarak çalışmaktadır.

2021 yıl sonu itibariyle Kartonsan ‘da çalışanların yaş ortalamaları;

30 yaş altı %9

30-50 yaş arası %74

50 yaş ve üstü %17

olarak dağılmaktadır.
Kartonsan ’da eğitim çalışmaları
Kartonsan' da planlanan tüm iç ve dış eğitimler ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Yasal gereklilikler kapsamındaki zorunlu eğitim ve bilgilendirmeler sosyal mesafe ve diğer önlemler alınarak gerçekleştirilmiştir.

Kartonsan ‘da sendikal ilişkiler
Türk sanayiinin örnek ve köklü bir üyesi Kartonsan, uzun yıllara dayanan bir sendikal ilişki geleneğine sahiptir. Sendikal ilişkiler, Kartonsan’ın birincil paydaş gruplarından olan çalışanları ile diyalog kurduğu vazgeçilmez bir iletişim kanalını oluşturmaktadır.
Yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri Eylül 2020’de başlayan müzakereler Selüloz İş Sendikası ile tamamlanmış olup 03.03.2021 ‘de TİS imzalanmıştır. 2021 yıl sonu itibarıyla Kartonsan ‘da 170 sendikalı çalışan bulunmaktadır.

 

Kartonsan temel demografik  veriler*

2020           

2021

Kartonsan

320

320                          

Erkek

281

285                          

Kadın

39

35                            

Yaş ortalaması (yıl)

40

40                          

Eğitim durumuna ilişkin veriler

 2020

2021

Yüksek lisans ve doktora

17

16

Lisans

63

62                            

Meslek yüksekokulu

63

66                            

Lise

145

147                          

İlköğretim

31

28                            

Eğitimsiz

1

1

1 yabancı dil bilen

50

50

2 veya daha fazla yabancı dil bilen

5

7

 * Aksi belirtilmedikçe kişi sayısı