Menu

Kalite - Çevre - Enerji - İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Karton üretimi yapmakta olan Kartonsan A.Ş., ürün ve faaliyetlerindeki kaliteyi, iş güvenliği kuralları çerçevesinde ve çevreye olumsuz etkilerini en aza indirgeyerek sürdürmeyi hedeflemekte olup, bu hedeflere ulaşmak için Entegre Yönetim Sistemi’ni kurmuş ve uygulamaktadır.

Bu doğrultuda, biz Kartonsan’ lılar ana faaliyet kolumuz olan kuşe karton üretiminde Türkiye’de öncü, Dünya’da rekabetçi olma konumumuzu sürdürmeyi hedefleyerek;

  • Kalite–Çevre–Enerji-İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin etkinliğini doğru insan, uygun teknoloji ve gerekli mali kaynakları kullanarak sürekli iyileştirmeyi,
  • Müşterilerimizin istek ve beklentileri doğrultusunda, Kartonsan ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmeyi,
  • Çalışanlarımızın tüm faaliyetlerinde iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeyi ve bunlarla ilgili tehlikeleri azaltarak, riskleri ortadan kaldırmayı, sürekli eğitim ile öğrenen, gelişen, paylaşan ve katılımcı bir organizasyon olmayı,
  • Çevre kirliliğini önlemeyi, doğal kaynakları etkin ve verimli kullanmayı, geri dönüşümlü hammadde ve geri kazanılabilir ürün üretimini,
  • Enerji performansının iyileştirilmesi için uygun ekipman ve hizmetlerin satın alınmasını ve enerji performansının iyileştirilmesine yönelik tasarımların desteklenmesini,
  • Tüm faaliyetlerimizde ilgili yasa, yürürlükteki mevzuatlar, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standartlarına ve diğer gerekliliklere uymayı,
  • Çok yönlü iletişimle müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çalışanlarımız, ortaklarımız ve     toplumun güven ve memnuniyetlerini devam ettirmeyi

taahhüt ederiz.